1. Definitii

Urmatorii termeni si conditii generale de vanzare(in cele ce urmeaza TCGV) se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S Balloon Mania SRL(in cele ce urmeaza Vanzator), prin intermediul magazinului virtual www.balloonmania.ro, catre Cumparator. Folosirea acestui magazin virtual implica acceptarea in totalitate a acestor TCGV.

In cadrul acestor TCGV se definesc urmatorii termeni:
a. Cumparator – persoana fizica, firma, institutie bugetara sau orice alta entitate juridica care lanseaza o Comanda prin intermediul magazinului virtual.
b. Vanzator – SC Balloon Mania SRL cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Artelor, Nr. 14, Nr. ORC J12/1835/2013, CUI 31734767.
c. www.balloonmania.ro – magazin virtual aflat in proprietatea si administrarea Vanzatorului, denumit in continuare Magazin.
d. Comanda – document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
e. Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.

Drepturi de autor si proprietate industriala

Continutul Magazinului(inclusiv, dar fara a se limita la texte, imagini, identitate vizuala, elemente grafice precum si altele) este proprietatea Vanzatorului si a partenerilor sai si se afla sub protectia legilor privind protectia proprietatii intelectuale si ale drepturilor de autor. Utilizarea sau reproducerea acestora fara acordul scris al Vanzatorului este interzisa.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Vanzatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: emiterea facturii fiscale și al trimiterii produselor comandate prin intermediul website-ului nostru. Ocazional putem transmite și informări de natură publicitară asupra produselor comercializate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru emiterea facturii fiscale și livrarea produselor. Refuzul dvs. determină anularea de drept a comenzii.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, firmelor de curierat partenere pentru livrarea produselor şi nu sunt comunicate altor destinatari.
Daca nu doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile și evenimentele oferite de Vanzãtor, vă rugăm sa trimiteți o solicitare în acest sens pe adresa de email contact@balloonmania.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email contact@balloonmania.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Dispozitii finale

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment TCGV, fara notificarea prealabila a Cumparatorului. Cumparatorul va putea consulta permanent TCGV accesand aceasta pagina.

Close Menu
×
×

Cart